top of page

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) 

 • wywiad lekarski 
   

 • badanie przedmiotowe
   

 • spirometria (dla osób w wieku 40-65 lat celem profilaktyki POCHP) 
   

 • zaplanowanie terapii odwykowej 
   

 • w razie potrzeby skierowanie na dalsze badania lub leczenie do specjalisty. 

bottom of page